Publisert: 23.08.13

Prosjektoppgave sikkerhet

På bakgrunn av resultatene fra Det Norske Veritas-undersøkelsene fra 2010/12, har Dovre-/Trønderbanen besluttet å styrke og videreutvikle sikkerhetskulturen ved egen bane (se egen link under). Prosjektoppgaven vil innebære å samle informasjon, planlegge, og eventuelt delta i gjennomføringen av sikkerhetstiltaket, livreddende sikkerhetsregler (eng. life saving rules), også kjent som Golden Rules. Sikkerhetstiltaket er godt kjent og benyttet av selskap som Britisk Petroleum (BP), Shell, Statoil og NetworkRail. Samle informasjon: Lese seg opp på livreddende sikkerhetsregler (LRS), atferdsbasert sikkerhet, kontakte organisasjoner som har erfaring med LRS. Best practise i disse bedriftene. Møte eksterne bedrifter. Delta på interne anleggs- og ledermøter (ca. 3). Planlegge: Kvalitetssikre spørreskjema, sende ut spørreskjema gjennom questback. Analysere resultater etter gitte kriterier (fra Jernbaneverket). Gjennomføre/resultat (optional): Utforme selve sikkerhetstiltaket, markedsføring, lage og holde presentasjon i ledermøter. Problemstilling: Hvorvidt det er hensiktsmessig for Dovre/Trønderbanen å implementere/gjennomføre sikkerhetstiltaket LRS? - Hvilke konsekvenser og fordeler vil implementeringen av LRS medføre? Om ønskelig er det mulig å utarbeide en alternativ problemstilling. Relevant (faglig)bakgrunn Du må være masterstudent, helst på siste studieår. Sikkerhetsfagligbakgrunn er ønskelig, men ikke et krav. Om du har erfaring med spørreskjema, og behandling av SPSS, er det ønskelig Det viktigste er at du er analytisk, har erfaring med å behandle store mengder informasjon, og er interessert i sikkerhetsarbeid i høyrisikoorganisasjoner. Jernbaneverket tilbyr veiledning, diskusjonspartner(e), kontorplass i prosjektperioden, og attest. Vi vil også kunne fungere som fremtidig referanseperson. Kontaktperson: Sana A. Khan E-post: [email protected] Telefon: 924 05 664 Søknadsfrist: Snarest

Om Jernbaneverket

Jernbaneverket planlegger, bygger ut, drifter og vedlikeholder jernbanenettet. Jernbanen som transportmiddel er effektivt, miljøvennlig og sikkert, både for gods- og persontrafikk. Derfor satses det på jernbane, og behovet for kompetanse i jernbanesektoren er stort. Å jobbe med jernbane betyr teknologiske og faglige utfordringer, tverrfaglig samarbeid og varierte arbeidsoppgaver.


I forbindelse med reform av jernbanesektoren i Norge skal Jernbaneverkets funksjoner overføres til et nytt direktorat og et nytt infrastrukturforetak fra og med 2017. For mer informasjon om dette se http://jernbanereformen.regjeringen.no.
Stillingstype
Annet
Sted
Trondheim (Marienborg)
Søknadsfrist
07.09.13
Årstrinn
1 2 3 4 5
Kontaktperson
Bente Tangen

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer