Personvern1. Generelt

Denne personvernserklæringen forklarer hvordan Bindeleddet NTNU henter inn og bruker personlig data om brukere av Bindeleddet NTNUs tjenester. Bindeleddet NTNU er databehandlingsansvarlig for din bruk av Bindeleddet NTNUs tjenester og kan kontaktes på [email protected]. Denne personvernerklæringen har ikke til hensikt å begrense dine lovbestemte personvernsrettigheter.2. Rettslig grunnlag for prosessering av data

Ved å godkjenne denne personvernerklæringen gir du Bindeleddet NTNU rett til å prosessere personlige data som beskrevet videre. Bindeleddet NTNU har ikke til hensikt å prosessere spesielle kategorier av data som etnisk bakgrunn, politiske ståsted, religion, medlemsskap i fagforening, genetiske data, biometriske data for å identifisere personer, helseopplysninger eller opplysninger om seksuell legning.3. Hvordan og hvilke personlige data som blir samlet gjennom din bruk av Bindeleddet NTNUs tjenester

Bindeleddet NTNU kan samle inn personlig data:

1. gjennom din opprettelse og endring av brukerprofil hos Bindeleddet NTNU
2. ved å monitorere din bruk av Bindeleddet NTNUs tjenester

Bindeleddet benytter seg også av tredjepartstjenester. Bruk av disse utføres i henhold til tredjepartstjenestene sine respektive vilkår. Per nåværende tidspunkt benytter Bindeleddet seg av følgende tredjepartsjenester:Ved å registrere en bruker hos Bindeleddet NTNU, gir du Bindeleddet NTNU lov til å prosessere følgende av dine personlige data:
 • Navn
 • Brukernavn
 • Telefonnummer
 • Studentkortnummer
 • E-postadresse
 • Allergier
 • Studieprogram
 • Årskull
 • Deltakelse på arrangementer
 • Advarsler på arrangementer
 • Antall innlogginger
 • Tid for siste innlogging
 • Sist brukte IP-adresse4. Hensikt for prosessering av data

Bindeleddet NTNU vil prosessere nevnt informasjon for å:

1. gi bruker tilgang til Bindeleddet NTNUs tjenester
2. forbedre Bindeleddet NTNUs tjenester
3. utføre våre lovpålagte forpliktelser til deg som datasubjekt5. Oppbevaringsperiode

Bindeleddet NTNU sletter all personlig data om deg idet du sletter din brukerprofil eller trekker samtykke til denne personvernserklæringen. Dette kan gjøres under “rediger profil” på bindeleddet.no eller ved å sende en mail til [email protected]. Ved opphør av brukerforhold, med andre ord når du blir uteksaminert fra NTNU, beholder Bindeleddet NTNU personlige data om deg i opptil ett år. Etter dette vil all personlig data bli anonymisert.6. Hvor data blir prosessert

Bindeleddet NTNU benytter seg av prosessorer utenfor Norge. Underleverandørs prosessering av data på vegne av Bindeleddet NTNU skjer i henhold til følgende vilkår:
https://www.digitalocean.com/legal/data-processing-agreement/.7. Videreformidling av personlige data

Bindeleddet NTNU vil ikke dele dine personlige data med tredjepart med mindre:

1. dette er lovpålagt, eller
2. du som bruker har godtatt dette eksplisitt8. Dine rettigheter som datasubjekt

Rett til tilgang til og rett til endring og sletting av personlige data
Ved forespørsel vil Bindeleddet NTNU gi deg tilgang til alle personlige data Bindeleddet NTNU har lagret om deg med mindre disse dataene er tilgjengelige for deg på andre måter.
Hvis personlige data er feil eller misvisende, kan du be om at dataen blir rettet eller fjernet. Som registrert bruker kan du få tilgang til, rette og fjerne dine personlige data gjennom Bindeleddet NTNU.

Rettigheter i forbindelse med videreformidling
I alle tilfeller hvor Bindeleddet NTNU får lov til å videreformidle personlige data om en tredjepart, vil det blir forsikret om at personen som får tilgang til dataene gir deg samme rettigheter som er presentert i dette dokumentet hva angår prosesseringen av slike personlige data.

Rett til datatilgjengelighet
Du har rett til å motta dine personlige data som du har oppgitt til Bindeleddet NTNU på et strukturert og lesbart format og har rett til å videreformidle disse dataene til en annen aktør uten hindring fra Bindeleddet NTNU.

Rett til å klage til tilsynsmyndigheter
Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet dersom du mener at prosesseringen av dine personlige data er i strid med dine rettigheter.

Kontaktinformasjon
Alle forespørsler angående de ovennevnte rettigheter kan sendes til
[email protected]9. Endring av personvernerklæring

Bindeleddet NTNU kan til enhver tid endre denne personvernerklæringen ved å publisere en revidert versjon på denne siden. Dersom den reviderte versjonen inneholder betydelige endringer i hvordan personlige data prosesseres, vil du bli bedt om nytt samtykke før du kan fortsette å bruke Bindeleddet NTNUs tjenester.

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer