Publisert: 16.02.16

8 sommerjobbmuligheter for deg som vil jobbe med utredning!

Avdeling Strategi og samfunn søker etter 8 personer som er i ferd med å fullføre en høyere utdanning og som har forutsetninger for å sette seg inn i samferdsels- og/eller arealfaglige problemstillinger. Arbeidsoppgaver Tidligere eksempler på oppgaver sommerstudenter har levert på er: -utredninger knyttet til flaskehalser i godstrafikken på Østlandet -rapporter om regional utvikling i samband med to pågående KVUer -redegjørelse for teknisk gjennomførbarhet av trasevalg Årets oppgaver er ikke endelig avklart, men de vil ligne på eksemplene over Kvalifikasjoner Vi har tidligere ansatt personer som er landskapsarkitekter, arkitekter, by- og regionplanleggere, samfunnsgeografer, sivilingeniører fra bygg og geologer. Det er rimelig å tro at også deg som har innsikt i GIS, jernbaneteknikk eller samfunnsøkonomi kan bidra konstruktivt i en sommerjobb som denne. Hvor langt du har kommet i studieløpet ditt vil bli tillagt vekt. Andre faktorer vi vektlegger er: -tidligere erfaring med lignende arbeidsoppgaver -tidligere erfaring fra samferdselssektoren -dokumenterbar interesse for samferdsel, (f.eks: verv, publikasjoner, studievalg) -resultater fra utdanningen din Du bør i søknaden din kunne redegjøre for Interesse for transport- og samfunnsplanlegging, og lysten til å lære mer om jernbane spesielt. Personlige egenskaper Vi søker etter deg som er interessert i å utvikle deg i en samfunns- og transportfaglig retning. For å være effektiv i jobben er det nødvendig at du er analytisk og raskt tilegner deg ny informasjon. Det er en fordel om du er interessert i å jobbe i store organisasjoner og vant til å knytte nettverk. For å bli vurdert som søker må du ha lagt ved elektronisk kopi av vitnemål ditt fra høyere utdanning, i tillegg til å ha registrert CV og søknad i rekrutteringssystemet vårt. Vi tilbyr Den som ansettes lønnes per time som avdelingsingeniør, stillingskode 1085 , lønnstrinn 38. Dette utgjør for tiden 185 kroner per time. Kontorsted vil være Oslo eller Trondheim. Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i Staten. Søknader registreres på jernbaneverket.no/karriere.

Om Jernbaneverket

Jernbaneverket planlegger, bygger ut, drifter og vedlikeholder jernbanenettet. Jernbanen som transportmiddel er effektivt, miljøvennlig og sikkert, både for gods- og persontrafikk. Derfor satses det på jernbane, og behovet for kompetanse i jernbanesektoren er stort. Å jobbe med jernbane betyr teknologiske og faglige utfordringer, tverrfaglig samarbeid og varierte arbeidsoppgaver.


I forbindelse med reform av jernbanesektoren i Norge skal Jernbaneverkets funksjoner overføres til et nytt direktorat og et nytt infrastrukturforetak fra og med 2017. For mer informasjon om dette se http://jernbanereformen.regjeringen.no.
Stillingstype
Internship
Sted
Oslo eller Trondheim
Søknadsfrist
29.02.16
Årstrinn
1 2 3 4 5

Søk på stillingen

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer