Publisert: 05.09.17

Siviløkonom/samfunnsøkonom/statsviter (førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver)

Finansavdelingen samordner regjeringens arbeid med statsbudsjettet og forbereder avgjørelser i regjeringen. Statsrådene legger som hovedregel fram alle viktige saker for regjeringen. Finansavdelingen vurderer disse forslagene og gir faglige råd til finansministeren. Vi bidrar til at økonomiske konsekvenser av forslag er belyst når regjeringen fatter vedtak om statsbudsjettet, lovendringer og ny politikk. Vi har et sterkt fagmiljø og arbeider med dagsaktuelle saker av stor betydning for samfunnet.


Siviløkonom/samfunnsøkonom/statsviter (førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver)

Om stillingen

Du vil arbeide i en av budsjettseksjonene i avdelingen. En saksbehandler har normalt hovedansvar for alle saker under ett departement, og vurderer økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av nye forslag fra dette departementet. Du vil arbeide med budsjettforslag, strukturpolitiske forslag som departementene utreder over lengre tid og dagsaktuelle saker som er oppe til beslutning. Vi arbeider ofte med korte tidsfrister og mange saker samtidig. Du må kunne bruke din fagbakgrunn til raskt å sette deg inn i, vurdere og presentere komplekse saker klart og kortfattet. Du jobber selvstendig med sakene tilknyttet ditt ansvarsområde. Samtidig vil du samarbeide tett med dine kollegaer og nærmeste leder, og få nødvendig oppfølging. Du vil tidlig få være med å legge frem faglige råd i møter med politisk ledelse.

Utdanning

Det kreves gode karakterer fra høyere økonomisk eller annen samfunnsvitenskapelig utdanning på mastergradsnivå, og innsikt i samfunnsøkonomiske problemstillinger.

Egenskaper og erfaring

• Analytisk tenkning

• Interesse for samfunnsspørsmål

• Kunne argumentere godt for faglige vurderinger både muntlig og skriftlig

• Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig

• God arbeidskapasitet

Til stilling som rådgiver/seniorrådgiver vil god kjennskap til sentralforvaltningen vektlegges. Erfaring fra statlig budsjettarbeid og økonomisk analyse vil telle positivt.

Vi tilbyr

• Samfunnsnyttige arbeidsoppgaver i et stort fagmiljø

• Faglig utvikling

• Nærhet til politiske beslutninger

• Et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø der man lærer mye

• Betalt overtid

Lønn

Lønn kr 430.000 – 659.500, pluss betalt overtid. Høyere lønn kan vurderes for særskilt kvalifiserte søkere.

Stillingens referansenr er 19/17

Kontakt

Avdelingsdirektør Rita Rix, tlf.: 22 24 43 74

Mangfoldet i samfunnet bør reflekteres blant FINs medarbeidere. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Finansdepartementet oppfordrer kandidatene til å søke stillingen elektronisk. Attester, karakterutskrifter og vedlegg må ettersendes dersom de ikke lastes opp elektronisk. Vi ønsker også å se vitnemål fra videregående skole. Merk konvolutten med referansenummeret til stillingen og send til Finansdepartementet, Finansavdelingen, Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.Om Finansdepartementet

Finansdepartementet er et tradisjonsrikt og sentralt departement som ble opprettet i 1814. Finansdepartementet er, med hovedansvar for landets økonomiske politikk, viktig for samfunnsutviklingen og av stor betydning for den enkelte innbyggers hverdag. Hos oss jobber det 300 dyktige medarbeidere som sammen utgjør en spennende kunnskapsorganisasjon.


Departementet ledes av finansministeren, som sammen med statssekretærer og politisk rådgiver utgjør den politiske ledelsen. Finansdepartementets embetsverk ledes av finansråden. I motsetning til den politiske ledelsen er embetsverket fast ansatte medarbeidere som jobber under skiftende regjeringer. Blant våre ansatte er de fleste jurister, økonomer og statsvitere.


Våre arbeidsoppgaver er blant annet å:

•planlegge og iverksette den økonomiske politikken

•samordne arbeidet med statsbudsjettet

•sørge for at det offentlige får inn skatter og avgifter

•overvåke og utarbeide regler for finansmarkedene

•forvalte Statens pensjonsfond


Som nyansatt hos oss har du en reell rolle i departementet fra første stund, og du vil få mye ansvar. Hos oss vil du kunne anvende og utvikle kunnskapen fra skolebenken på dagsaktuelle problemstillinger. Du fungerer som en selvstendig faglig rådgiver fra dag en, og gir råd til politisk ledelse i saker på ditt fagområde. Samtidig får du tett oppfølging av dyktige ledere og kollegaer som hører på dine synspunkter. Ditt arbeid er viktig for departementet, og du vil få en variert arbeidshverdag med høyt tempo.
Stillingstype
Fast stilling
Sted
Oslo
Søknadsfrist
25.09.17
Årstrinn
1 2 3 4 5

Søk på stillingen

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer