Publisert: 14.09.18

Kripos søker redaktør for politiets fag- og metodeportal KO:DE

KO:DE er en nasjonal digital fagportal for formidling av informasjon tilknyttet politiets fag og metoder. Portalen skal gi raske svar på spørsmål politiansatte kan støte på i arbeidshverdagen, og retter seg mot flere målgrupper i politiet og påtalemyndigheten. KO:DE inneholder temasider, nyhetsartikler, forum og dokumentbibliotek, og benytter plattformen Microsoft SharePoint. 


KO:DE er underlagt kommunikasjonsseksjonen ved Kripos og har en redaktør og to webfaglige medarbeidere. Redaksjonens arbeid består blant annet av å bearbeide tekstlig og grafisk innhold samt konfigurere systemfunksjoner. En intern systemutvikler er tilknyttet redaksjonen. Redaksjonen har kontakt med brukere og innholdsansvarlige, og følger opp at innholdet blir revidert. 


Kommunikasjonsseksjonen er plassert i Administrasjonsavdelingen, som har ca. 60 ansatte. Avdelingen har blant annet ansvar for å forvalte lover og reglement, personell, økonomi, IKT, sikkerhet, kvalitet, informasjon/kommunikasjon, arkiv, eiendom, biler og inventar. 


Kripos følger utviklingen i kriminalitetsbildet, og våre ansatte må derfor være fleksible med hensyn til arbeidsoppgaver og organisering. 


Personlig egnethet og resultater fra universitet/høyskole vil bli vektlagt. 


Det er en forutsetning at den som tilsettes, kan sikkerhetsklareres på nivået HEMMELIG. 


Innsendte søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli behandlet.

Arbeidsoppgaver

 • lede redaksjonen, prioritere og beslutte nye fagområder og koordinerer den årlige revisjonen av KO:DE
 • initiere og følge opp prioriterte utviklingstiltak i tråd med politiets mål og strategier
 • aktivt følge opp samarbeidspartnere, innholdsansvarlige, brukere og interessenter. Oppfølgingen skjer i det daglige, for eksempel gjennom planlagte seminarer og samlinger

Kvalifikasjoner

 • minst tre års relevant høyere utdanning innen kommunikasjon, informasjonsforvaltning eller relaterte fag. Lang relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • dokumentert erfaring med å lede digitale prosjekter og/eller prosesser
 • kunnskap om formidling av webinnhold og webpublisering
 • god kunnskap om offentlig forvaltning

Ønskede kvalifikasjoner:

 • erfaring fra eller kjennskap til politiets virksomhet
 • erfaring fra arbeid med eksempelvis e-læring, faglige standarder eller erfarings- og kunnskapsdatabaser

Personlige egenskaper

 • svært gode kommunikasjonsevner
 • god til å skape nettverk og samarbeide med andre
 • målrettet og med gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • fast stilling, innplassert i SKO 1364 seniorrådgiver, avlønning i lønnsspenn kr 544 400–682 200 (ltr. 64–74). Høyere lønn kan vurderes for særskilt kvalifiserte søkere. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring samt mulighet for gunstig boliglån
 • fleksible arbeidstidsordninger
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • et utviklingsorientert og spennende arbeidsmiljø
 • en dynamisk organisasjon i kontinuerlig utvikling
 • sentral beliggenhet på Bryn mht. tog-, T-bane- og bussforbindelser


Kontaktinfo:

Ida Dahl Nilssen
96237276Om Kripos

Kripos – den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet. Kripos, den gang Kriminalpolitisentralen, ble etablert i 1959. Kripos fikk påtalemyndighet i 2005, har i dag ca. 570 ansatte og er underlagt Politidirektoratet.
Stillingstype
Fast stilling
Sted
Oslo
Søknadsfrist
03.10.18
Årstrinn
1 2 3 4 5

Søk på stillingen

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer