Publisert: 20.08.21

Studentengasjement for økonomer

Om engasjementet

Finansdepartementet tilbyr tre til fem lønnede engasjementer for økonomistudenter med oppstart i begynnelsen av januar 2022 og med en varighet på 5-6 uker. Kortere opphold kan vurderes.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av analyser og vurderinger av ulike faglige problemstillinger som understøtter avdelingene i deres arbeid. Engasjementet er en god mulighet til å bli bedre kjent med Finansdepartementet. Samtidig får du anledning til å arbeide med utfordrende og samfunnsnyttige oppgaver i et sterkt fagmiljø, samt få et innblikk i samspillet mellom økonomi og politikk. Du vil få tett faglig og sosial oppfølging.

Aktuelle kandidater bør ved oppstart gå på 3., 4. eller 5. studieår og ha oppnådd meget gode eksamensresultater.

Studentene vil bli tilknyttet en avdeling, henholdsvis Skatteøkonomisk avdeling, Finansavdelingen eller Økonomiavdelingen.

Skattkonomisk avdeling (SØ) har ansvaret for arbeidet med de årlige skatte- og avgiftsoppleggene i statsbudsjettet. Avdelingen analyserer struktur-, konkurranse- og næringspolitiske spørsmål i den økonomiske politikken, inkludert petroleumsøkonomi, og virkemiddelbruken i klima- og miljøpolitikken. Avdelingen har ansvar for økonomiske analyser av inntektsfordelingen. Til denne avdelingen søkes 1–2 studenter med gode kunnskaper særlig innenfor mikroøkonomi og økonometri. Erfaring med STATA kan være en fordel.

Finansavdelingen (FA) samordner regjeringens arbeid med statsbudsjettet og forbereder avgjørelser i regjeringen. Statsrådene legger som hovedregel frem alle viktige saker for regjeringen. Finansavdelingen vurderer disse forslagene og gir faglige råd til finansministeren. Avdelingen bidrar til at økonomiske konsekvenser av forslag er belyst når regjeringen fatter vedtak om statsbudsjettet, lovendringer og ny politikk. Til denne avdelingen søkes studenter med kunnskap om samfunnsøkonomiske problemstillinger og analyser og interesse for samfunnsspørsmål.

Økonomiavdelingen (ØA) overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen i Norge og internasjonalt. Avdelingen gir råd om utformingen av den økonomiske politikken, herunder statsbudsjettet og kommuneøkonomien. Avdelingen har blant annet ansvar for langsiktige analyser av offentlige finanser, finansielle makroanalyser, rammeverket for pengepolitikken og departementets arbeid med økonomiske prognoser, arbeidsmarkedet og internasjonalt økonomisk samarbeid. Avdelingen er også tett involvert i arbeidet med regjeringens økonomiske krisehåndtering i forbindelse med pandemien. Til denne avdelingen søkes to studenter som liker databehandling og programmering og har kompetanse innenfor makroøkonomi og økonometri. Kunnskaper om programmering i R, EViews, Matlab eller Python er en fordel, og vil tillegges særlig vekt for ett av engasjementene. 

Annet

Søknadsfrist for engasjementene er 30.september 2021.

Søknaden merkes med referansenummer 21/21.

I søknadsteksten bes studentene vektlegge engasjement og motivasjon for stillingen. Studentene bes også om å prioritere hvilken avdeling de ønsker å jobbe i. Lønnen vil utgjøre om lag 30 000 kroner per måned (brutto).

Les mer om stillingen og søk her: Studentengasjement for økonomer (210607) | Finansdepartementet (jobbnorge.no) 

Dersom du har spørsmål til engasjementene kan du kontakte:

Skatteøkonomisk avdeling: førstekonsulent Oscar Mørch-Lampe, tlf.22 24 45 56, e-post: [email protected]

Finansavdelingen: seniorrådgiver Jarle Aarbakke Tollaksen, tlf. 22 24 43 83, e-post: [email protected]

Økonomiavdelingen: seniorrådgiver Iver Vikøren, tlf. 22 24 45 17, e-post: [email protected] Om Finansdepartementet

Finansdepartementet er et tradisjonsrikt og sentralt departement som ble opprettet i 1814. Finansdepartementet er, med hovedansvar for landets økonomiske politikk, viktig for samfunnsutviklingen og av stor betydning for den enkelte innbyggers hverdag. Hos oss jobber det 300 dyktige medarbeidere som sammen utgjør en spennende kunnskapsorganisasjon.


Departementet ledes av finansministeren, som sammen med statssekretærer og politisk rådgiver utgjør den politiske ledelsen. Finansdepartementets embetsverk ledes av finansråden. I motsetning til den politiske ledelsen er embetsverket fast ansatte medarbeidere som jobber under skiftende regjeringer. Blant våre ansatte er de fleste jurister, økonomer og statsvitere.


Våre arbeidsoppgaver er blant annet å:

•planlegge og iverksette den økonomiske politikken

•samordne arbeidet med statsbudsjettet

•sørge for at det offentlige får inn skatter og avgifter

•overvåke og utarbeide regler for finansmarkedene

•forvalte Statens pensjonsfond


Som nyansatt hos oss har du en reell rolle i departementet fra første stund, og du vil få mye ansvar. Hos oss vil du kunne anvende og utvikle kunnskapen fra skolebenken på dagsaktuelle problemstillinger. Du fungerer som en selvstendig faglig rådgiver fra dag en, og gir råd til politisk ledelse i saker på ditt fagområde. Samtidig får du tett oppfølging av dyktige ledere og kollegaer som hører på dine synspunkter. Ditt arbeid er viktig for departementet, og du vil få en variert arbeidshverdag med høyt tempo.
Stillingstype
Internship
Sted
Oslo
Søknadsfrist
30.09.21
Årstrinn
1 2 3 4 5
Kontaktperson
Hanna Sverdrup

Søk på stillingen

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer