Publisert: 01.10.21

Vi søker medarbeider til vurdering og oppfølging av bankers risikomodeller

Finanstilsynet søker førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver til fast stilling i seksjon for soliditetsregulering. For å unngå eller dempe virkningene av nye finanskriser må banker ha nok kapital og likviditet til å tåle tap som følger av at markedene utvikler seg annerledes enn forventet. Internasjonale regler stiller krav til hvor mye kapital foretakene må ha for å dekke ulike typer risiko. Reglene gir også føringer for bruk av risikomodeller for kapitalkravsberegning, og de stiller krav til bankenes likviditetsreserver. Seksjon for soliditets­regulering følger opp reglene overfor norske finansforetak. Vi søker nå etter en ny kollega som kan bistå i vurderingene av bankenes kredittrisikomodeller.

Når bankene beregner hvor mye kapital de trenger for å kunne dekke utlånstapene, må de ta hensyn til risikoen ved hvert enkelt utlån. Banker som har godt datagrunnlag og gode modeller for å beregne sannsynligheter for mislighold og tap, kan få tillatelse til å bruke disse modellene i kapitalkravs­beregningen (IRB-metoden). Seksjon for soliditetsregulering har hovedansvaret for å behandle søknader om bruk av IRB-metoden, og for å følge opp bankenes bruk av IRB-metoden. I tillegg til å vurdere om datagrunnlaget og modellene er gode nok, må vi vurdere bankens metoder og rutiner for å etterprøve (validere) modellene og hvordan modellene brukes i risikostyringen.

Dette arbeidet krever matematisk, statistisk og økonomisk forståelse og evne til å samarbeide med kolleger fra andre fagfelt og til å framstille komplekse problemstillinger på en forståelig måte. I tillegg må vi kunne stille kritiske spørsmål og utfordre bankenes vurderinger – både på stedlig tilsyn og i møter med bankene. Arbeidsformen er variert, med både selvstendig fordypning, samarbeid med kolleger og kontakt med bankene. Vi deltar også i den internasjonale regelverksutviklingen og har mye kontakt med kolleger og myndigheter i andre land.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen matematikk, statistikk eller økonomi, med gode resultater.
 • Relevant erfaring fra privat eller offentlig virksomhet er ønskelig, men nyutdannede og kandidater som fullfører utdanningen innen første halvår 2022 kan også søke.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlig egnethet, som samarbeidsevne og evne til å arbeide selvstendig og strukturert, vektlegges i vurderingen av aktuelle kandidater.

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode muligheter for utvikling i et miljø med høy fagkompetanse – seksjonen har 20 ansatte med utdanning på master- eller doktorgradsnivå innen økonomi, matematikk eller statistikk.
 • Gode velferdsordninger.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Gode treningsfasiliteter og mulighet for trening i arbeidstiden.

Annet

 • Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25.
 • Det vil bli gjennomført bakgrunnssjekk av vedkommende som ansettes i stillingen.
 • Vitnemål og karakterer fra videregående skole og høyere utdanning må legges ved søknaden.
 • De ansatte i Finanstilsynet følger etiske retningslinjer: https://www.finanstilsynet.no/om-finanstilsynet/etiske-retningslinjer/.
 • Finanstilsynet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For positiv særbehandling se: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no


Om Finanstilsynet
Stillingstype
Fast stilling
Sted
Oslo
Søknadsfrist
18.10.21
Årstrinn
1 2 3 4 5

Søk på stillingen

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer