Publisert: 01.10.21

To stillinger knyttet til regulering av banker og finansiell stabilitet

Finanstilsynet søker førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver i faste stillinger til avdeling for bank- og forsikringstilsyn, seksjon for soliditetsregulering.
Seksjonens arbeid skal bidra til at finansforetak har nok kapital og likviditet til å dekke sine forpliktelser og tåle tap som følge av kriser og markedsuro. Dette er sentrale forutsetninger for tillit til finansmarkedene og finansiell stabilitet.

De aktuelle stillingene innebærer utvikling, oppfølging og konsekvensanalyser av regelverket for norske banker. Seksjonen følger også opp bankenes etterlevelse av kravene til kapital og likviditet. Stillingene innebærer hyppig kontakt med, og analyser av, foretakene under tilsyn. Erfaring med balanseregnskap og finansmarkeder er derfor en fordel. Det vil være aktuelt med deltakelse i internasjonale arbeidsgrupper, blant annet i den europeiske tilsynsmyndigheten (EBA).

Fagfeltet ligger i skjæringspunktet mellom finans, juss og samfunnsøkonomi, og stillingene gir god innsikt i norsk og internasjonal finansnæring og -regulering. Kapitaldekningsregelverket er i kontinuerlig endring, og internasjonalt er det vedtatt en rekke endringer som må gjennomføres i Norge. De ledige stillingene vil være tett knyttet til oppfølgingen av dette regelverket.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen finans, juss eller samfunnsøkonomi med gode resultater.
 • Relevant erfaring fra privat eller offentlig virksomhet er ønskelig, men nyutdannede og kandidater som fullfører utdanningen innen første halvår 2022 kan også søke. Stilling som rådgiver/seniorrådgiver forutsetter minimum tre års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis knyttet til finansmarkeder eller kapitaldekningsregler, fra privat næringsliv eller offentlig forvaltning.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlig egnethet, som samarbeidsevne og evne til å arbeide selvstendig og strukturert, vektlegges i vurderingen av aktuelle kandidater.

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode muligheter for utvikling i et miljø med høy fagkompetanse – seksjonen har 20 ansatte med utdanning på master- eller doktorgradsnivå innen økonomi, matematikk eller statistikk.
 • Gode velferdsordninger.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Gode treningsfasiliteter og mulighet for trening i arbeidstiden.

Annet

 • Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25.
 • Det vil bli gjennomført bakgrunnssjekk av de som ansettes i stillingene.
 • Vitnemål og karakterer fra videregående skole og høyere utdanning må legges ved søknaden.
 • De ansatte i Finanstilsynet følger etiske retningslinjer: https://www.finanstilsynet.no/om-finanstilsynet/etiske-retningslinjer/.
 • Finanstilsynet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.
  For positiv særbehandling se: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no.


Om Finanstilsynet
Stillingstype
Fast stilling
Sted
Oslo
Søknadsfrist
18.10.21
Årstrinn
1 2 3 4 5

Søk på stillingen

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer