Publisert: 16.05.22

Siviløkonom/samfunnsøkonom/ statsviter (førstekonsulent/rådgiver/ seniorrådgiver)

Om stillingen

Du vil arbeide som saksbehandler i en av tre budsjettseksjoner i avdelingen. En saksbehandler har normalt hovedansvar for alle saker under ett departement, herunder budsjettforslag, strukturpolitiske forslag som departementene utreder over lengre tid og dagsaktuelle saker som er oppe til beslutning. Din oppgave vil være å vurdere økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av forslag fra dette departementet. Vi arbeider ofte med korte tidsfrister og mange saker samtidig. Du må kunne bruke din fagbakgrunn til raskt å sette deg inn i, vurdere og presentere komplekse saker klart og kortfattet. Du jobber selvstendig med sakene på ditt ansvarsområde. Samtidig vil du samarbeide tett med dine kollegaer og nærmeste leder og få nødvendig oppfølging. Du vil tidlig få være med på å legge frem faglige råd i møte med politisk ledelse.

Utdanning

Det kreves gode karakterer fra høyere økonomisk eller annen samfunnsvitenskapelig utdanning på mastergradsnivå og god samfunnsøkonomisk forståelse.


Egenskaper og erfaring

  • Analytisk tenkning og evne til å sette seg raskt inn i kompliserte problemstillinger
  • Interesse for samfunnsspørsmål
  • God evne til å fremstille og argumentere for faglige vurderinger både muntlig og skriftlig

Til stilling som rådgiver/seniorrådgiver vil god kjennskap til sentralforvaltningen vektlegges. Erfaring fra statlig budsjettarbeid og økonomisk analyse vil telle positivt. Nyutdannede og masterstudenter kan søke stillingen som førstekonsulent.

I denne utlysningsrunden søker vi særlig kandidater som kan starte hos oss etter sommeren, og senest i januar 2023. 


Vi tilbyr

  • Samfunnsnyttige arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø
  • Faglig utvikling
  • Nærhet til politiske beslutninger
  • Et dynamisk og kunnskapsrikt arbeidsmiljø der man lærer mye
  • Betalt overtid
  • Mulighet for trening i arbeidstiden
  • Fleksitid, sommertid og pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse

Les mer om å jobbe i Finansdepartementet her.

Annen informasjon

Lønn: kr 500 000 – 750 000, pluss betalt overtid. Høyere lønn kan vurderes for særskilt kvalifiserte søkere.

Søknadsfrist: 30. mai 2022. Søknaden merkes med referansenummer: 19/22.

Kontakt: For ytterligere informasjon om stillingene er du velkommen til å ta kontakt med avdelingsdirektør Rita Rix, tlf. 48 12 08 14.Om Finansdepartementet

Finansdepartementet er et tradisjonsrikt og sentralt departement som ble opprettet i 1814. Finansdepartementet er, med hovedansvar for landets økonomiske politikk, viktig for samfunnsutviklingen og av stor betydning for den enkelte innbyggers hverdag. Hos oss jobber det 300 dyktige medarbeidere som sammen utgjør en spennende kunnskapsorganisasjon.


Departementet ledes av finansministeren, som sammen med statssekretærer og politisk rådgiver utgjør den politiske ledelsen. Finansdepartementets embetsverk ledes av finansråden. I motsetning til den politiske ledelsen er embetsverket fast ansatte medarbeidere som jobber under skiftende regjeringer. Blant våre ansatte er de fleste jurister, økonomer og statsvitere.


Våre arbeidsoppgaver er blant annet å:

•planlegge og iverksette den økonomiske politikken

•samordne arbeidet med statsbudsjettet

•sørge for at det offentlige får inn skatter og avgifter

•overvåke og utarbeide regler for finansmarkedene

•forvalte Statens pensjonsfond


Som nyansatt hos oss har du en reell rolle i departementet fra første stund, og du vil få mye ansvar. Hos oss vil du kunne anvende og utvikle kunnskapen fra skolebenken på dagsaktuelle problemstillinger. Du fungerer som en selvstendig faglig rådgiver fra dag en, og gir råd til politisk ledelse i saker på ditt fagområde. Samtidig får du tett oppfølging av dyktige ledere og kollegaer som hører på dine synspunkter. Ditt arbeid er viktig for departementet, og du vil få en variert arbeidshverdag med høyt tempo.
Stillingstype
Fast stilling
Sted
Oslo
Søknadsfrist
30.05.22
Årstrinn
1 2 3 4 5

Søk på stillingen

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer