Publisert: 12.09.22

Siviløkonom/samfunnsøkonom/statsviter

Om stillingen

Du vil arbeide som saksbehandler i en av tre budsjettseksjoner i avdelingen. En saksbehandler har normalt hovedansvar for alle saker under ett departement, herunder budsjettforslag, strukturpolitiske forslag som departementene utreder over lengre tid og dagsaktuelle saker som er oppe til beslutning. Din oppgave vil være å vurdere økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av forslag fra dette departementet. Vi arbeider ofte med korte tidsfrister og mange saker samtidig. Du må kunne bruke din fagbakgrunn til raskt å sette deg inn i, vurdere og presentere komplekse saker klart og kortfattet. Du jobber selvstendig med sakene på ditt ansvarsområde. Samtidig vil du samarbeide tett med dine kollegaer og nærmeste leder og få nødvendig oppfølging. Du vil tidlig få være med på å legge frem faglige råd i møte med politisk ledelse.


Kvalifikasjoner

Utdanning, egenskaper og erfaring

Det kreves gode karakterer fra høyere økonomisk eller annen samfunnsvitenskapelig utdanning på mastergradsnivå og god samfunnsøkonomisk forståelse.

Videre kreves det

 • Analytisk tenkning, nøyaktighet og evne til å sette seg raskt inn i kompliserte problemstillinger
 • Interesse for samfunnsspørsmål
 • God evne til å fremstille og argumentere for faglige vurderinger både muntlig og skriftlig
 • Evne til å tenke kritisk og kreativt rundt problemstillinger
 • Evne til å arbeide selvstendig og godt sammen med andre
 • Høy arbeidskapasitet

Til stilling som rådgiver/seniorrådgiver stilles det krav om minst 2–5 års relevant arbeidserfaring, f.eks. fra statlig budsjettarbeid, økonomisk analyse eller utredningsarbeid. Nyutdannede og masterstudenter kan søke stillingen som førstekonsulent.

Vi søker både kandidater som kan starte raskt og kandidater som kan starte innen august 2023. 

Vi tilbyr

 • Samfunnsnyttige arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø
 • Faglig utvikling
 • Nærhet til politiske beslutninger
 • Et dynamisk og kunnskapsrikt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Les mer om å jobbe i Finansdepartementet her.Om Finansdepartementet

Finansdepartementet er et tradisjonsrikt og sentralt departement som ble opprettet i 1814. Finansdepartementet er, med hovedansvar for landets økonomiske politikk, viktig for samfunnsutviklingen og av stor betydning for den enkelte innbyggers hverdag. Hos oss jobber det 300 dyktige medarbeidere som sammen utgjør en spennende kunnskapsorganisasjon.


Departementet ledes av finansministeren, som sammen med statssekretærer og politisk rådgiver utgjør den politiske ledelsen. Finansdepartementets embetsverk ledes av finansråden. I motsetning til den politiske ledelsen er embetsverket fast ansatte medarbeidere som jobber under skiftende regjeringer. Blant våre ansatte er de fleste jurister, økonomer og statsvitere.


Våre arbeidsoppgaver er blant annet å:

•planlegge og iverksette den økonomiske politikken

•samordne arbeidet med statsbudsjettet

•sørge for at det offentlige får inn skatter og avgifter

•overvåke og utarbeide regler for finansmarkedene

•forvalte Statens pensjonsfond


Som nyansatt hos oss har du en reell rolle i departementet fra første stund, og du vil få mye ansvar. Hos oss vil du kunne anvende og utvikle kunnskapen fra skolebenken på dagsaktuelle problemstillinger. Du fungerer som en selvstendig faglig rådgiver fra dag en, og gir råd til politisk ledelse i saker på ditt fagområde. Samtidig får du tett oppfølging av dyktige ledere og kollegaer som hører på dine synspunkter. Ditt arbeid er viktig for departementet, og du vil få en variert arbeidshverdag med høyt tempo.
Stillingstype
Fast stilling
Sted
Oslo
Søknadsfrist
26.09.22
Årstrinn
1 2 3 4 5

Søk på stillingen

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer