Publisert: 04.09.23

AF Anlegg - Sommerjobb ingeniør 2024

Kan du se for deg en sommerjobb der du bidrar til å løse noen av vår tids viktigste samfunnsoppdrag? AF Anlegg er en viktig samfunnsbygger med gjennomføringskraft til å løse noen av de største anleggsprosjektene i Norge og Sverige. Vår kultur er preget av høy trivsel, eierskap og stolthet. Nå har du mulighet til å bygge nettverk og bli kjent med engasjerte kollegaer.

Vi søker ingeniør- og fagskolestudenter som gjennom sin nysgjerrighet og stå-på-vilje har lyst til å få innblikk i hvordan det er å jobbe i entreprenørbransjen. Vi trenger deg som er sulten på å lære, klar for store utfordringer og som trives med å dra lasset sammen med andre og kan bidra både faglig og sosialt. Hvert år tilbyr vi en rekke sommerjobber, og vi har god erfaring med å la studentene aktivt delta i prosjektarbeidet og utvikle seg gjennom et bredt spenn av arbeidsoppgaver. Vi tilbyr ansvar og tillit, og venter engasjement og gode løsninger tilbake.

Spennende arbeidsoppgaver
For deg som sommerstudent får du muligheten til å bryne deg på mange ulike fag, roller og oppgaver. Du vil både få brukt kunnskapen du har med deg fra studiet, og tilegne deg ny kompetanse gjennom nye arbeids- og ansvarsområder.

Typiske arbeidsoppgaver for en sommerstudent kan være: 

  • Oppfølging av underentreprenører og leverandører
  • Kontraktsarbeid
  • BIM
  • Stikning og mengdeberegning
  • Driftsplanlegging
  • Risikostyring
  • Kvalitetsstyring
  • HMS
  • Arbeidsledelse

Nysgjerrig på hvordan det er å være sommerstudent i AF Anlegg? Sjekk ut arbeidshverdagen til årets sommerstudenter i AF posten og på AF Gruppens Instagram under «Take overs». Kanskje det er du som har take over neste år?

Vi har prosjekter spredt utover i Norge og i Sverige, så du kan være bosatt hvor som helst i landet, men du må være motivert til å ukependle og være til stede i prosjekt. Normal arbeidstidsordning ved ukependling er mandag-torsdag, med fri fredag-søndag. Noen av våre sommerstudenter har også jobbet skiftordningen 14/14, hvor man er på jobb 14 dager og har fri i 14 dager. AF dekker reiseutgifter og sørger for kvarter ved alle våre prosjekter. Det er en forutsetning at du har førerkort klasse B. 

Ta gjerne kontakt med oss på stand om vi kommer på besøk til ditt studiested dette skoleåret. Du finner en oversikt over våre planlagte skolebesøk på vår hjemmeside.

I søknadsskjemaet ber vi deg om å svare på noen spørsmål slik at vi bedre kan få en forståelse av din bakgrunn og kompetanse. Husk å legge ved foreløpig karakterutskrift. 

Søknadsfrist: 12. november 2023

Om AF Anlegg
AF Anlegg utfører prosjekter innen samferdsel, infrastruktur og vannkraft og er involvert i flere av de til enhver tid viktigste samfunnsoppdragene i Norge og Sverige. Vår ekspertise er innen vei, bane, flyplass, fundamentering og tunnel. Virksomheten omfatter også nybygg og oppgradering av olje-, gass- og havneanlegg. Med nysgjerrighet utfordrer vi sammen det etablerte og etterlater varige fotavtrykk i samfunnet du kan være stolt av å ha vært med på.

Bli med å rydde fra fortiden og bygge for fremtiden, du også.  Om AF Gruppen Norge ASA

AF Gruppen er et av Norges ledene entreprenør- og industrikonsern. Vårt formål er å skape verdier og muligheter gjennom prosjektvirksomhet. Det skal vi gjøre med en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk. Vi rydder fra fortiden og bygger for fremtiden.

Vår prosjektvirksomhet er delt i de fem virksomhetsområdene anlegg, bygg, eiendom, energi og miljø, samt offshore. Vi bygger næringsbygg, boliger, kulturbygg, motorveier, broer, tuneller, energisentraler og kraftanlegg for å nevne noe. Vi rehabiliterer bygg, energieffektiviserer og gir det eksisterende nytt liv. I tillegg fjerner og gjenvinner vi gamle bygg, konstuksjoner og utrangerte oljeinstallasjoner, og vi bidrar til den sirkulære økonomien ved å resirkulere forurenset gravemasse. AF er dessuten en klimabevisst eiendomsutvikler.

Historien vår strekker seg tilbake til 1985. Siden den gang har selskapet vært i vekst og i dag består AF Gruppen av flere enn 100 selskaper og 6 000 medarbeidere. Det er folka våre og bredden i kompetanse som gjør det mulig for oss å ta de største og mest krevende oppdragene. Med entreprenørånd og gjennomføringskraft utvikler og leverer vi løsninger som møter dagens og fremtidens behov.

Kan du også se for deg en jobb der du bidrar til å løse noen av vår tids viktigste samfunnsoppdrag? 

I AF Gruppen får du rom til å utvikle deg, fordi vi vet at konkurransekraften ligger i våre medarbeidere. Med nysgjerrighet utfordrer vi det etablerte og skaper varige løsninger med stor betydning for mange menneskers liv. Hos oss er du del av et prestasjonsmiljø med høy trivsel og et felleskap der alle er like mye verdt.

Bli med å rydde fra fortiden og bygge for fremtiden, du også!
Stillingstype
Internship
Sted
Hele Norge / Sverige
Søknadsfrist
12.11.23
Årstrinn
1 2 3 4 5
Kontaktperson
Ina Skarpnord Ødegård

Søk på stillingen

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer