Publisert: 04.09.23

Studentengasjement (internship)

Om engasjementet

Finansdepartementet tilbyr fire til seks lønnede engasjementer for økonomistudenter med oppstart i begynnelsen av januar 2024 og med en varighet på 5–6 uker.

Kortere opphold kan vurderes. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av å gjennomføre analyser og vurderinger av ulike faglige problemstillinger for å understøtte avdelingene i deres arbeid. Engasjementet er en god mulighet til å bli bedre kjent med Finansdepartementet. Samtidig får du arbeide med utfordrende og samfunnsnyttige oppgaver i et sterkt fagmiljø, samt få et innblikk i samspillet mellom økonomi og politikk.

Du vil få tett faglig og sosial oppfølging.

Aktuelle kandidater bør ved oppstart av studentengasjementet gå på 3., 4. eller 5. studieår og ha oppnådd sterke eksamensresultater.


Informasjon om avdelingene – hvem ser vi etter?

Skatteøkonomisk avdeling (SØ) har ansvaret for arbeidet med de årlige skatte- og avgiftsoppleggene i statsbudsjettet. Avdelingen analyserer struktur-, konkurranse- og næringspolitiske spørsmål i den økonomiske politikken, inkludert petroleumsøkonomi, og virkemiddelbruken i klima- og miljøpolitikken. Avdelingen har ansvar for økonomiske analyser av inntektsfordelingen.

Til denne avdelingen søkes det 1–2 studenter med kunnskap om samfunnsøkonomiske problemstillinger og analyser, med en særlig interesse for mikroøkonomi og økonometri.

 

Finansavdelingen (FA) samordner regjeringens arbeid med statsbudsjettet og forbereder avgjørelser i regjeringen. Statsrådene legger som hovedregel frem alle viktige saker for regjeringen. Finansavdelingen vurderer disse forslagene og gir faglige råd til finansministeren. Avdelingen bidrar til at økonomiske konsekvenser av forslag er belyst når regjeringen fatter vedtak om statsbudsjettet, lovendringer og ny politikk.

Til denne avdelingen søkes studenter med kunnskap om samfunnsøkonomiske problemstillinger og analyser samt interesse for samfunnsspørsmål.

 

Økonomiavdelingen (ØA) overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen i Norge og utlandet, og har ansvaret for samordningen av den økonomiske politikken. Avdelingen lager makroøkonomiske analyser og utarbeider analyser av blant annet sysselsettingspolitikk og arbeidstilbud, offentlige finanser og finansielle markeder, og gir råd om innretningen av finanspolitikken. Avdelingen er også ansvarlig for departementets langsiktige analyser og framskrivinger.

Til denne avdelingen søkes studenter med kunnskap om samfunnsøkonomiske problemstillinger og analyser, med en særlig interesse for makroøkonomi.

Vi tilbyr

  • Samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
  • Bidra til å løse departementets samfunnsoppdrag, og nærhet til viktige beslutninger
  • Faglig utvikling
  • God oppfølging og et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø
  • Trening i arbeidstiden

Les mer om å jobbe i Finansdepartementet her.

Annen informasjon

Søknadsfrist for engasjementene er 28.september.2023.

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester, oppgi karaktersnitt.

I søknadsteksten bes studentene vektlegge engasjement og motivasjon for stillingen. Studentene bes også om å prioritere hvilken avdeling de ønsker å jobbe i.

Lønnen vil utgjøre om lag 34 000 kroner per måned (brutto).

 

Kontakt

Skatteøkonomisk avdeling: seniorrådgiver Gjermund Lien Moland, tlf. 22 24 44 30, e-post: [email protected]

Finansavdelingen: rådgiver Torgeir Dahl Jørgensen, tlf. 22 24 44 92, e-post: [email protected]

Økonomiavdelingen: førstekonsulent Ingrid Dørum Haug, tlf. 941 31 184, e-post: [email protected]

 Om Finansdepartementet

Finansdepartementet er et tradisjonsrikt og sentralt departement som ble opprettet i 1814. Finansdepartementet er, med hovedansvar for landets økonomiske politikk, viktig for samfunnsutviklingen og av stor betydning for den enkelte innbyggers hverdag. Hos oss jobber det 300 dyktige medarbeidere som sammen utgjør en spennende kunnskapsorganisasjon.


Departementet ledes av finansministeren, som sammen med statssekretærer og politisk rådgiver utgjør den politiske ledelsen. Finansdepartementets embetsverk ledes av finansråden. I motsetning til den politiske ledelsen er embetsverket fast ansatte medarbeidere som jobber under skiftende regjeringer. Blant våre ansatte er de fleste jurister, økonomer og statsvitere.


Våre arbeidsoppgaver er blant annet å:

•planlegge og iverksette den økonomiske politikken

•samordne arbeidet med statsbudsjettet

•sørge for at det offentlige får inn skatter og avgifter

•overvåke og utarbeide regler for finansmarkedene

•forvalte Statens pensjonsfond


Som nyansatt hos oss har du en reell rolle i departementet fra første stund, og du vil få mye ansvar. Hos oss vil du kunne anvende og utvikle kunnskapen fra skolebenken på dagsaktuelle problemstillinger. Du fungerer som en selvstendig faglig rådgiver fra dag en, og gir råd til politisk ledelse i saker på ditt fagområde. Samtidig får du tett oppfølging av dyktige ledere og kollegaer som hører på dine synspunkter. Ditt arbeid er viktig for departementet, og du vil få en variert arbeidshverdag med høyt tempo.
Stillingstype
Internship
Sted
Oslo
Søknadsfrist
28.09.23
Årstrinn
1 2 3 4 5

Søk på stillingen

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer